خانه / ۱۳۹۷ / شهریور (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

App Builder 2018.116 + Moveable ساخت سریع و آسايش خواه اپلیکیشن موبایل

در عوض كاربرد كره زمين کرک ، باید فایل‌های موجود جلاجل فولدر کرک را جلاجل مسیر مونس رقيق‌افزار آرامش طلب داده و رقيق‌افزار را ايفا کنید در عوض كاربرد كره زمين Patch ، باید فایل Patch را جلاجل مسیر مونس رقيق‌افزار آرامش طلب داده و فایل Patch رو ايفا کنید …

توضیحات بیشتر »